Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Туморно супресорни гени и протоонкогени  Мария Емилева Кръстева 
12.11.2003 Имуногенетични изследвания върху транспорта на краставичномозаичния вирус (CMV) в устойчиви и чувствителни линии пипер  Галина Костадинова Маринова 
12.11.2003 Роля на туморсупресорните гени и онкогените в канцерогенезата  Стефан Симеонов Божанов 
12.11.2003 Влияние на различни типове азотно хранене (аутофиксация или нитратно хранене) върху устойчивостта на соеви растения към засушаване  Елисавета Богомилова Кирова 
12.11.2003 Влияние на нивото на фосфорното хранене върху фосфорния, азотния и въглехидратния обмен на два вида азотфиксиращи растения - грах и соя  Гергина Емилова Цветкова 
12.11.2003 Цитологични изследвания на влиянието на цитокинините върху растежа и развитието на семеделната клетка  Петър Иванов Петров 
12.11.2003 Изследване на новосинтесирани вещества като евентуални протектори към хлорсулфурон при царевица  Гергана Миткова Стоилкова 
12.11.2003 Хормонална регулация на експресията на гените за рРНК в растенията  Галина Георгиева Абдулова 
12.11.2003 Извънклетъчни отделяния от водорасли  Румена Нанева Камбурова 
12.11.2003 Структурни и функционални особености на ФС2 в растения с различна устойчивост към засушаване   Виолета Николаева Пеева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria