Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Проучване на промените в нивата на цитокинин оксидоредуктиза и ендогенните цитокинини при стареене на листата в нормални условия и в условия на комбинативен стрес - UV, висока температура, тежки метали - в грах и пшеница  Ирина Иванова Васева - Гемишева 
12.11.2003 Проследяване на глутатионовия метаболизъм и свързани с него ензимни системи при два растителни обекта в норма и стрес  Люба Петър-Емил Митева 
12.11.2003 Възможности за преодоляване на неблагоприятното въздействие на високо- и нискотемпературен стрес, комбиниран с висок интензитет на светлината, върху фотосинтетичния апарат чрез повишена концентрация на СО2  Мая Димова Ламбрева 
12.11.2003 Отговор към UV-стрес при различни по толерантност растения  Зорница Иванова Катерова - Ланджова 
12.11.2003 Антропометрична характеристика на новородени в София в началото на 21 в.  Ивайла Янкова Иванова - Пандурска 
12.11.2003 Медико-антропологична характеристика на дисталния хумерус у човека  Атанас Живков Кацаров 
12.11.2003 Костномозъчна хемопоеза: Неоптеринът като хемопоетичен растежен фактор  Йорданка Георгиева Глухчева 
12.11.2003 Развитие на ревматоидно ставно възпаление вследствие на инфекция candida albicans  Мартин Ганчев Йорданов 
12.11.2003 Проучване патогенезата на експерементална инфекция с мутантни щамове yersinia enterocolitica при прасета  Екатерина Иванова Иванова 
12.11.2003 Възможности за повишаване на добива от розмаринова киселина от клетъчна култура Lavandula vera MM  Милен Иванов Георгиев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria