Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Сравнително ембриологично проучване на редки и застрашени от озчезване видове от р. Gentiana (Gentianaceae) в България  Радка Георгиева Бичева 
12.11.2003 Сравнителна биология на доминантните видове риби в язовирите "Кърджали" и "Студен кладенец"   Борис Касиян Велков 
12.11.2003 Екология на разред Plecoptera (Insecta) и значението му за оценка на замърсяването на реките  Виолета Георгиева Тюфекчиева 
12.11.2003 Разпространение на ентомопатогени в популации на кореяди Scolytidae от България  Данаил Илчев Таков 
12.11.2003 Координация между ...  Милена Георгиева Николова 
12.11.2003 Повърхностни свойства и поведение на липидни течно-кристални фази  Албена Георгиева Йорданова 
12.11.2003 Дендробионтната хетероптерна фауна (Insecta: Heteroptera) по иглолистните растения в България  Николай Първанов Симов 
12.11.2003 Субфосилни птици и бозайници от находища в Северозападна България  Иван Георгиев Митев 
12.11.2003 Трофична структура на макрозообектоси на река Места  Емилия Варадинова 
12.11.2003 Таксономична ревизия и филогенетичен анализ на цестодите от подсемейство Progynotaeniinae (Cyclophyllidea) от дъждосвирцоподобни птици  Павел Николаев Николов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria