Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Сравнителни екологични изследвания върху белооката потапница и кафявоглавата потапница в България през размножителния сезон  Николай Велинов Петков 
12.11.2003 Съвременно екологично състояние на макрозообентосните ценози в Белославско и Варненско езера  Антоанета Траянова Траянова 
12.11.2003 Белтъци, свързващи мастни киселини от хелминти- изолиране, пречистване и характеризиране  Гергана Деевска 
12.11.2003 Получаване на стартерна култура за българско кисело мляко, с пробиотични свойства, адаптирана към пектин  Катя Петкова Димитрова 
12.11.2003 Биохимични изследвания върху зреенето на бяло саламурено сирене без холестерол  Евелина Александрова Бичурова 
12.11.2003 Биоразнообразие, разпространение и стопанско значение на ентомофагите от сем. Aphidiidae (Hymenoptera) от Югозападна България   Огнян Божилов Тодоров 
12.11.2003 Картиране на кандидат-гени и хромозомни участъци, свързани с афективни разстройства  Веселин Митков Чорбов 
12.11.2003 Изследване на микроРНК във връзка с регулацията на генната експресия.  Веселин П. Баев 
12.11.2003 Неуточнена  Даринка Каменова Бояджиева 
12.11.2003 Приложение на новосинтезирани съединения на 3d преходни елементи при някои нематодози  Михаил Илиев Митов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria