Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Синтаксономична характеристика на тревната растителност в Стралджанско-Айтоски геоботанически окръг  Десислава Георгиева Сопотлиева 
12.11.2003 Неуточнена  Борис Петров Николов 
12.11.2003 Анализ на възможностите за оценка на промените в повърхностната електромиограма при умора  Тодор Арабаджиев 
12.11.2003 Неуточнена  Деница Дочева 
12.11.2003 Неуточнена  Калоян Иванов 
12.11.2003 Неуточнена  Георги Марков 
12.11.2003 Влияние на инхалационните анестетици от групата на халогенираните въглеводороди върху секреторните функции и функцията на интегрините в А549 клетки.  Ралица Вълчева 
12.11.2003 Неуточнена  Кирил Кирилов 
12.11.2003 Изследване върху физиологията, биохимията и контаминацията на червеното микроводорасло Rhodella reticulata  Юлиана Георгиева Иванова 
12.11.2003 Lipid binding proteins from parasitic nematode Ascaridia galli - Ag-NPA-1 and ag50  Росица Йорданова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria