Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Неуточнена  Латинка Топалова 
12.11.2003 Двукомпонентната система DegS/DegU в Bacillus subtilis  Теодора Хаджиева 
12.11.2003 Erwinia amylovora - диагностика и щамови различия на български изолати  Илияна Атанасова 
12.11.2003 Влиянието на антропогенната дейност върху съобществата на хематодите от района на ски пистите в Пирин, Банско  Йорданка Николаева Минчева 
12.11.2003 Нови подходи за изследване на функционални структури в дрождения хроматин  Милена Георгиева Кирилова 
12.11.2003 Неуточнена  Д. Станева 
12.11.2003 Неуточнена  Николина Михайлова Михайлова 
12.11.2003 Екологична и етологична характеристика на европейския лалугер (Spermophilus citellus L.) в моделни колонии (работно заглавие)  Йордан Кошев 
12.11.2003 Механизми на регулация на импринтираните гени  Яна Младенова Койчева 
12.11.2003 Молекулни механизми на стареенето на интактни семедеми и диференцирани листа на тиквичка (cucurbita pepo L. zucchini)  Кирил Михайлов Мишев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria