Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Епигенетични промени при партеногенетични ембриони на мишка  Теодора Кирилова Тасева 
12.11.2003 Мониторинг на ефективността на липтозомна терапия при фасциолоза  Веселин Панайотов Борисов 
12.11.2003 Физиологични и биохимични аспекти на кадмиевата токсичност и защитни механизми индуцирани във висши растения  Александър Пламенов Крантев 
12.11.2003 Роля на мембранните редокс системи и антиоксидантни екзими в условия на железен недостиг в краставица (cucumis sativus L.)  Светлана Вълчанова Бойчева 
12.11.2003 тест  Пламен Глогов 
12.11.2003 Неуточнена  Елена Костова Иванова 
12.11.2003 Участие на някои цитохром P-450 зависими монооксиинази в защитната реакция на грахови и царевични растения спрямо задушаване и засушаване  Лиляна Владимирова Бранкова 
12.11.2003 Ембриология, репродуктивни системи и еволюция на комплекса Leucanthemum Vulgare (Asteraceae: Anthemideae) в България  Надежда Александрова Христовска 
12.11.2003 Биостимулиращ ефект на лазерите при лечение на различни видове рани  Радостина Симеонова 
12.11.2003 Неуточнена  Валерия Рашкова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria