Геология
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Петрология на част от домезозойската подложка на Сливенско-Шипченската ТЕ, Централна Стара планина  Юлия Стателова 
12.11.2003 Минералогия на орудяванията от Чипровската рудна зона  Димитрина Ангелова Димитрова 
12.11.2003 Структурна характеристика на съединенията от системата на М(RE-O-4)2-L-H2O...  Росица Петрова Николова 
12.11.2003 Синтез и физико-химична характеристика на микропорести титаносиликати  Станислав Лазаров Фердов 
12.11.2003 Минерални, генетични и промишлени типове барит в находище Кремиковци - характеристика, критерии за разграничаване и предпоставки за по-ефективно оползотворяване  Мая Николова Димова 
12.11.2003 Влияние на техногенната обремененост върху абразионно-акумулативните процеси при Българския черноморски бряг  Маргарита Колева Станчева 
12.11.2003 Експериментално изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона  Наталия Каменова Андреева 
12.11.2003 Еколого-геохимична характеристика на Витоша  Наталия Живкова 
12.11.2003 Изолационни свойства на глини (Брусарска свита) при погребване на радиоактивни отпадъци  Радосвета Иванова Маркова 
12.11.2003 Неуточнена  Стефка Занева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria