Начало / Технически науки / Машиностроене и машинознание
Машиностроене и машинознание
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Изследване на техническата ефективност на системата от средства за бронетанково техническо осигуряване  Максим Любенов Карев 
12.11.2003 Изследване взаимодействието на кинетичен индентор с преградни стени  Марин Георгиев Качаков 
12.11.2003 Влияние на деформационното стареене върху пукнатиноустойчивостта на нисковъглеродните стомани  Павел Веселинов Алексиев 
12.11.2003 Моделиране структурата на азотни стомани при кристализация  Росица Владислав Гаврилова 
12.11.2003 Изследване на влиянието на легирането с преходни метали на боридните покрития  Милен Георгиев Гешев 
12.11.2003 Структурна стабилност на остатъчния аустенит в изотермично обработени сферографитни чугуни  Силвия Валериева Васева 
12.11.2003 Неуточнена  Павел Самуил Ескенази 
12.11.2003 Изследване механизмите на разрушаване в синтерованите материали  Елена Димитрова Батакова - Велева 
12.11.2003 Влияние на анизотропията върху пукнатиноустойчивостта на стоманите  Бисер Йорданов Йорданов 
12.11.2003 Оптимизиране на някои конструктивни и технологични параметри на складове, обслужвани с трансманипулатори със сателитни колички  Делян Христов Тонев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria