Начало / Технически науки / Електротехника
Електротехника
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Съоръжения и методи за обработка на метали в специални условия  Дойчин Николаев Ников 
12.11.2003 Неуточнена  Атанаска Ангелова Ангелова 
12.11.2003 Високоскоростно предаване на дани в хидроакустичен канал.  Петромил Венелинов Витанов 
12.11.2003 Оценка на устойчивостта на линейни вериги и системи с интервални коефициенти  Симона Кирилова Филипова - Петракиева 
12.11.2003 Присъединяване на децентрализирани енергийни източници към автономен товар  Даниел Каров 
12.11.2003 Изследване характера на електропотреблението и влиянието му върху енергийната ефективност на електрифицираните участъци в Република България  Георги Иванов Димитров 
18.6.2005 Системи за преобразуване и акумулиране на енергия на базата на водород  Руслан Иванов 
18.6.2005 Неуточнена  Диляна 
13.6.2006 Електротехнологични устройства за сепариране  Татяна Димова 
22.6.2006 Неуточнена  Христо 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria