Начало / Технически науки / Технология на продоволствените продукти
Технология на продоволствените продукти
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Материали за конверсия на енергия   Николай Иванов Велинов 
12.11.2003 Получаване на високотемпературни фази през хибридни структури  Юлия Емилова Вуева 
12.11.2003 Проучване , анализ и оценка на съществуващи овцевъдни производствени системи  Димитринка Бинова Кузманова 
12.11.2003 Керамични маси за клинкерни тухли  Павел Великов Марков 
12.11.2003 Антични и средновековни стъкла по нашите земи   Ралица Христова Георгиева 
12.11.2003 Нискотопими калаени стъкла  Екатерина Павлова Попова 
12.11.2003 Огнеупорни материали на основа SiC и Si2N4  Мирослав Илиев Мицов 
12.11.2003 Синтез и свойства на стъкловидни материали, съдържащи антибактериални елементи  Йоанна Георгиева Христова 
12.11.2003 Неуточнена  Цветелина Иванова 
12.11.2003 Синтез и изследване на анодни материали за твърдоокисни горивни клетки  Яна Цветкова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria