Начало / Технически науки / Други технически науки
Други технически науки
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Моделиране на двуфазни течения с променлива плътност  Ангел Костадинов Терзиев 
12.11.2003 Динамично моделиране и симулиране на движението на клетъчни култури в конвенционални ротиращи биореактори  Мина Миндова Михайлова 
12.11.2003 Системи за оптимизация и за подпомагане вземането на многокритериални решения  Борис Атанасов Стайков 
12.11.2003 Неразрушаващ контрол на магнезиеви отливки  Светослав Куцаров 
12.11.2003 Изследване процеса на стареене на твърдоокисни горивни клетки  Тодор Герганов 
12.11.2003 Неуточнена  Мария Георгиева Спасова 
12.11.2003 Получаване и изследване на полимерни композити с понижена дефектност  Люба Маринова Георгиева 
12.11.2003 Приложение на невронни мрежи и размити множества (Neuro-fuzzy) при оценка и проектиране в областта на ергономията, дизайна, софтуерната ергономия и техническата използваемост (Usability Engineering)  София Николаева Ангелова 
12.11.2003 Неуточнена  Светла Василева 
12.11.2003 Неуточнена  Силвия Цветанова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria