Начало / Технически науки / Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Гнездова орнитофауна на поддържания резерват "Сребърна" - пространствено разпределение и дългосрочни промени  Невена Трифонова Камбурова 
12.11.2003 Популационни и биоценотични изследвания върху наземната мирмекофауна на гр. София  Вера Антонова Николаева 
12.11.2003 Биофилми във водно-охладителни, йонообменни и водоснабдителни системи  Звездимира Георгиева Цветанова 
12.11.2003 Моделиране на сорбция в порести среди  Таня Василева Тренкова 
12.11.2003 Натрупване и възможности за намаляване на Pb и Cd в домати и картофи, отглеждани на индустриално замърсени почви  Атанас Асенов Томов 
12.11.2003 Неуточнена  Елена Цветкова 
12.11.2003 Механизми на взаимодействие между фитопланктона и факторите на морската среда (биотични и абиотични) на крайбрежната акватория на Черно море (Созополски залив)  Радка Страшимирова Мавродиева 
12.11.2003 Влияние на фрагментацията на съобществата от бяла мура върху гнездовите орнитоценози в северната част на НП "Пирин"  Стоян Чавдаров Николов 
12.11.2003 Неуточнена  Димитрина Спасова 
19.6.2005 Неуточнена  Дойчев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria