Агрономия
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Биологични и стопански качества на нови сортове тритикале в зависимост от агроекологичните условия и азотното торене  Христофор Кирчев Кирчев 
12.11.2003 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАПИЦА В ПРОМИШЛЕНО ЗАМЪРСЕН РАЙОН   Живко Михайлов Тодоров 
12.11.2003 Проучване на възможностите за използване на цитоплазмената мъжка стерилност в селекцията на двуреден ечемик ( Hordeum distichum J.)  Марина Петрова Марчева 
12.11.2003 Неуточнена  Звездомир Желков Желев 
12.11.2003 Неуточнена  Валя Вълкова 
12.11.2003 Агрохимични и микробиологични аспекти на фамилното компостиране  Милена Славчева Стоичкова 
15.6.2005 Сравнителни изследвания върху биологичните и стопанските качества на нови сортове тв. пшеница (Triticum durum Dest.)  Надежда Веселинова Семкова 
15.6.2005 Сравнително изпитване на нови сортове обикновена пшеница (Triticum acsetivum), отглеждани в лентови посеви със слънчоглед  Недялка Николова Йорданова 
16.6.2005 Проучване влиянията на някои агротехнически фактори върху продуктивността и качеството на многолистни люцерни  Атанас Веселинов Севов 
7.7.2005 Поливен режим на пипер в неотопляема оранжерия  Румен Василев Базитов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria