Животновъдство
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Проучване възможностите за оптимизиране на селекцията при кафявото говедо в България  Теодора Ангелова 
12.11.2003 Отглеждане на руска есетра (Acipenser gueldestaedti) в затворена рециркулационна система при различна гъстота на посадката  Галин Янков Николов 
12.11.2003 Сравнително проучване на породи и кръстоски от Bombyx mori L. по някои технологични признаци  Красимир Мирчев Бобов 
12.11.2003 Биологични и стопански качества на Българското родопско говедо при отглеждане в равнинни условия  Десислав Лъчезаров Захариев 
13.11.2009 Неуточнена  Георги Нешев 
12.11.2003 Оценка на основните угоителни и кланични качества на свине от Източнобалканската порода при природосъобразни условия на отглеждане"   Надежда Палова 
14.7.2005 Неуточнена  Татяна Терзиева 
8.2.2006   Таня Иванова Тодорова 
1.3.2006 влияние на добавката на екзогенни полиензимни препарати и ароматизанти върху растежните способности при подрастващи малачета  Марин Маринов 
19.12.2008 Неуточнена  Красимир Иванов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria