Начало / Селскостопански науки / Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Хирургически инфекции при кучетата - клинико експериментални изследвания  Цветан Минчев Чапръзов 
12.11.2003 Проучване върху разпространението, преживяемостта и свойствата на микроорганизми от род Compylobacter в заклани птици  Тодор Тодоров Стоянчев 
12.11.2003 Проучване върху състоянието и перспективите за развитие на частната ветеринарномедицинска практика в България  Милена Генчева Господинова 
12.11.2003 Клинико-експериментални проучвания при акутната и хронична интоксикация с някои триазолови фунгициди при свине, птици и зайци  Румен Бинев 
21.12.2005 Проучване върху инвазиите с иксодови кърлежи при пасищно отглеждани животни.  Елена Христова Механджийска 
26.9.2006 Неуточнена  Дарина Николова 
6.10.2006 Проучване върху превенцията и контрола на левкозата по говедата за района на София е периода 1995-2005 г.  Емил Славев 
22.5.2009   Ласка Митева Костадинова 
5.11.2009 Микробиологични проучвания върху двучерупчестите мекотели за консумация  Гергана Крумова-Вълчева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria