Начало / Обществени науки / Икономика, организация и управление
Икономика, организация и управление
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Банково кредитиране на малки и средни предприятия - състояние, проблеми, перспективи  Стефан Петков Бъкличаров 
12.11.2003 Икономическа ефективност на възобновени енергийни източници  Мария Георгиева Коцева 
12.11.2003 Българската банкова система през 90-те години на XX в.  Петър Игнатиев 
12.11.2003 Разработване на проекти за устойчиво развитие на социалните общности  Александър Апостолов Апостолов 
12.11.2003 Иконометричен анализ на пазара на труда в България  Анита Васкова Панчева 
12.11.2003 Еврооблигационният пазар - източник на ресурс за стимулиране икономиката на България  Евгений Веселинов Воденичарски 
12.11.2003 Иновационните мрежи като фактор за успех на съвременните фирми  Радослав Станолов 
12.11.2003 Българската икономика в преход: финансова стабилизация и икономически растеж  Момчил Станчев Тиков 
12.11.2003 Европейска интеграция на българските железници  Весела Николаева Илчева 
12.11.2003 Промоционалната политика на фирмата в условията на съвременния български пазар  Бояна Боянова Димитрова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria