Начало / Обществени науки / Икономика, организация и управление
Икономика, организация и управление
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Инфлацията в България - паричен или фискален феномен? Изследване в историческа перспектива  Калина Димитрова 
12.11.2003 Неуточнена  Гергана Николаева Самарджиева 
12.11.2003 Конкурентни предимства на българските фирми в условията на европейския пазар  Незабравка Колева 
12.11.2003 Статистическа оценка на безработицата за малки подсъвкупности  Александър Найденов 
12.11.2003 Информационните технологии в туризма като фактор за бъдещо ключово развитие на отрасъла  Ивелина Кръстева Йовева - Георгиева 
12.11.2003 Разширяване на пазарното присъствие на търговската фирма в условията на нарастваща конкуренция  Миглена Душкова Милева 
12.11.2003 Устойчиво развитие на жилищната среда в България  Ива Антониева Донева 
12.11.2003 Състояние и развитието на туризма в Република Молдова  Кристина Мартинова 
12.11.2003 Управление на инвестиционни портфейли от недвижими имоти  Венета Марковска 
12.11.2003 Нестопанските организации - фактор за икономически растеж  Ивайло Георгиев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria