Начало / Обществени науки / Икономика, организация и управление
Икономика, организация и управление
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Оценка на влиянието на колективния трудов договор върху гъвкавостта на пазара на труда в България  Иван Иванов Василев 
.. Интеграцията на паричните и капиталовите пазари на ЕС и потенциални ефекти върху финансовия сектор на България  Юлия Станчева 
.. Неуточнена  Борислав Стоянов 
11.6.2005 Усъвършенстване организацията и методологията на контрола за ограничаване данъчните нарушения и престъпления  Пепа Стойкова 
15.6.2005 Анализ на състоянието на лозарството в България  Петър Борисов Борисов 
16.6.2005 Някои аспекти за управлението и икономическия анализ на търговски дружества от туризма  Ива Александрова Бичурова 
17.6.2005 Неуточнена  Латинка Капитанова 
18.6.2005 Неуточнена  Таня Димитрова 
20.6.2005 Неуточнена  Светла Костадинова Михалева 
21.6.2005 Неуточнена  Радостина Стефанова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria