Начало / Обществени науки / Икономика, организация и управление
Икономика, организация и управление
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Организация и мениджмънт на система от иновации и инвестиции за обновяване на производствена техника  Иван Антонов 
12.11.2003 Проблеми на вътрешния стопански и финансов контрол в корпорациите  Анелия Григорова Григорова 
12.11.2003 "Финансово - счетоводни проблеми при отчитането и представянето на бизнескомбинациите"  Атанас Цв. Атанасов 
12.11.2003 Насоки за подобряване на стопанските резултати на предприятието чрез използването на електронна търговия  Радостина Ганева 
12.11.2003 Потребление на домакинствата в Република България за периода 1992 - 2003: потребителска функция, анализи и прогнози  Светлана Богданова Тодорова 
12.11.2003 Регионалната политика на Европейския съюз и влиянието върху икономиката на България  Светлана Милкова 
12.11.2003 Комуникационен модел при вземането на управленски решения в доболничната медицинска помощ  Петя Георгиева Терзиева 
12.11.2003 Изследване и оценка на ФОП в ИП  Елма Искренова Добруджалиева 
12.11.2003 Усъвършенстване на счетоводството в бюджетното предприятие  Иван Йорданов Андреев 
12.11.2003 Организационни и технологични усъвършенствания на счетоводството в банките  Румяна Мариянова Маринова - Димитрова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria