Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Източноевропейските революции от 1989 г. (Полша, Унгария и Чехословакия) и отражението им в България  Диана Велева Иванова 
21.10.2008 Неуточнена  Ивайло Начев  
12.11.2003 Регламент и управление на достъпа в съвременните архиви  Ралица Симеонова Тодорова 
12.11.2003 Консерватизмът във Франция: идеология и политическа практика (1815-1830)  Бистра Иванова Стоименова 
12.11.2003 Неуточнена  Иван Димитров 
12.11.2003 Институции на самоуправление на Балканите 18-19 в.  Светлана Стефанова Дончева 
12.11.2003 Балканска политика на Гърция в края на 19 и началото на 20 в.  Юра Тотева Константинова 
12.11.2003 Публични процесии, триумфи и градски зрелища във Византия (средата на VI - средата на IX в.)  Ангел Богомилов Велинов 
12.11.2003 Панаири на Балканите XIX в.  Евелина Стоянова Ръждавичка 
12.11.2003 Устни извори за фолклора - проблеми на събирането и архивирането  Милена Валентинова Любенова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria