Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Кипърският въпрос 1960 - 1974 г.  Петър Стоянов Парушев 
12.11.2003 Българите в Словакия - аспекти на етнокултурната идентичност  Светлана Велидонкова Антова 
12.11.2003 Етнокултурна идентичност на мигриралите български турци  Мила Милева Маева 
12.11.2003 Мъжкият и женският свят в ислямската културна система в България през XX в. (с балкански паралели)  Рая Николаева Найденова 
12.11.2003 Хигиена на българите (етноложки аспекти)  Виолета Калинова Коцева 
12.11.2003 Развитие на богослужебния устав в България XII - XVI в.  Димитър Александров Димитров 
12.11.2003   Лиана Константинова Гълъбова 
28.4.2012 Неуточнена  Деница Кръстева 
12.11.2003 Институционализация на българската етнология в кр. на XIX в. и първата половина на XX в.  Цветанка Конова Горанова 
12.11.2003 Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566. Геополитически, стратегически и военни аспекти.   Мария Баръмова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria