Дата Дисертация Име на Докторанта
4.11.2015 Неуточнена  Красимира Йорданова 
9.2.2016 Дионис в Тракия. Паметници и култ  Теодора Недялкова 
17.11.2005 Българските земи под византийска власт края на ХІ - ХІІ век  Люба Илиева 
29.1.2006 Неуточнена  Цвета Бъчварова 
20.2.2006 Манастирите в югозападните български земи през XV-XVII в.  Калина Николаева Минчева 
20.2.2006 Монументалната живопис в западните български земи през ХVІ в. - консерватизъм и иновации.  Светозар Ангелов 
21.2.2006 Волжка България - ІХ - ХІІІ век. Българската средновековна култура в Евразийски Контекст   Илия Димитров Мечков 
7.3.2006 Американската президентска институция в периода 1789-1865  Тодор Кавръков 
11.5.2006 Византийският импорт в днешна България 8-10 в.  Евелина Петрова Тодорова 
6.8.2006 Политическото развитие на Лагаш при управлението на Урнанше (края на ХХVІ-началото на ХХV в. пр. н. е.)  Иво Топалилов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria