Дата Дисертация Име на Докторанта
5.12.2006 'От КОЙНЕ към ROMANITAS: нумизматични материали за римската експанзия и установяване по Долния Дунав: Мизия и Тракия, ок. 168 г. пр.Хр. - 117 г. сл.'  Евгений Паунов 
16.4.2007   Елица Стоилова 
4.7.2007 Началото на правото. Закон и конституция в България в края на 19ти век  Виктория Драганова 
11.10.2007 Kъснопалеолитни ансамбли със затъпени пластинки от България в контекста на граветския технокомплекс в Европа  Станимира Танева 
24.12.2007 Неуточнена  Даниела Христова 
24.1.2008 "Погребални практики в Тракия (Южна България) през желязната епоха"  Атанас Тодоров Атанасов 
9.3.2008 Монетна циркулация през 6 - 7 в. по българските земи  Алена Георгиева Тенчова 
12.3.2008 Късноантична керамика от провинция Dacia Ripensis  Красимира Лука 
13.5.2008 Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската политика (1300-1421)  Владислав Иванов 
12.9.2008   Ирина Григорова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria