Педагогика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Лингводидактически модел за чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст   Бранимира Христова Лекова 
12.11.2003 Мултимедийна среда и трансформация на детската игра  София Христова Дерменджиева 
12.11.2003 Възможности за обогатяване правната култура на 6-7 годишното дете  Блага Георгиева Крушовска 
12.11.2003 Развиване на способностите на ученика за литературна комуникация с художествен текст  Мария Вълкова Канева-Донева 
12.11.2003 Педагогически релации "семейни отношения - социализация на подрастващите"  Венета Косева Кирова 
12.11.2003 Психолого-педагогически аспекти в преодоляването на семантична дис/з/лекция при деца със задръжки в психическото развитие и умствена изостаналост   Гергана Бориславова Тодорова 
12.11.2003 Сравнителни особености на педагогическата ефективност при обучението на деца с увреден слух   Фани Иванова Михайлова 
16.3.2006 Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца  Цветослав Младенов Николов 
12.11.2003 Социално - педагогически профил на конфликтите при 9 - 12-годишните деца  Даниел Стефанов Цокев 
12.11.2003 Парадигма за ценностни ориентации на студентите към физическа култура.  Веселина Георгиева Иванова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria