Педагогика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Педагогическата дейност на преподавателя от Медицински колеж в етично-деонтологичен аспект   Христина Танчева Милчева 
12.11.2003 Модел за развитие на интеркултурна компетентност при обучение по английски език в предучилищна и начална училищна възраст  Антоанета Дончева Дончева 
12.11.2003 Методика за специализирана подготовка на студенти за преодоляване на стресови ситуации  Таня Хипова Колева 
12.11.2003 Възпитателни мерки при непълнолетните  Мариета 
12.11.2003 Неуточнена  Маргарита Илиева Тенева 
20.8.2012 Педагогически основи на обучението по математика в смесени по възраст групи в детската градина  Галина Георгиева 
12.11.2003 Неуточнена  Антоанета Анастасова Ангелачева 
12.11.2003 Неуточнена  Красимир Василев Иванов 
12.11.2003 Неуточнена  Вергилия Георгиева Грънчарова 
12.11.2003 Интеркултурната компетентост при студенти от вссши учебни заведения  Йорданка Христозова - Мандраджиева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria