Начало / Обществени науки / Социология и политически науки
Социология и политически науки
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Гражданско участие в процеса на изготвяне на публични политики  Мина Шойлекова 
12.11.2003 Лобизъм и групи за натиск в България - 1990-2000  Анна Бонева 
12.11.2003 Културата на толерантността и словото на омразата - европейска законодателна рамка и прояви в печатните медии на България  Росица Стойкова 
12.11.2003 "Структуриране на българския политически елит 1989 - 2002 г."  Георги Проданов 
12.11.2003 Българските икономически елити 1989 - 2003 г.  Кирил Аврамов 
12.11.2003 Стратегии за социализация на децата в неравностойно положение в България след 1989 г.  Ирина Павлова Радева 
12.11.2003 Неуточнена  Десислава Петрова Йорданова 
12.11.2003 Шумът в комуникационния процес: особености на негативните въздействия на рекламата  Александър Христов 
12.11.2003 Политически национализъм и присъединяването на България към ЕС  Кристина Жечева 
17.2.2006 Проблемът за социологическия метод в работата на Карл Маркс и Емил Дюркейм  Кристина 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria