Начало / Обществени науки / Социология и политически науки
Социология и политически науки
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Неуточнена  Христо Стефанов Панталеев 
12.11.2003 Социална идентичност на интелигенцията в съвременното българско село  Ирена Борисова 
12.11.2003 Неуточнена  Мария Бакалова 
12.11.2003 Българската партийната система в "началото на края на прехода": Предизвикателства и възможности   Любомир Стефанов 
12.11.2003 Технологии с двойна употреба: граници между фактическа и потенциална двойственост  Тодор Галев 
12.11.2003 Институционализиране на нови форми на обитаване на градското пространство (социални измерения на инфраструктурата на София от края на 19 и началото на 20 век)  Светлана Паунова 
12.11.2003 Метаморфози на архитектурната професия в България  Петя Славова 
12.11.2003 Иван Хаджийски - фолклорни извори и етносоциологически интерпретации  Мария Кисикова 
12.11.2003 Неуточнена  Стефка Любенова 
12.11.2003 Практическата логика и порядъкът на дискура: Бурдийо и Фуко  Стойка Петрова Пенкова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria