Начало / Обществени науки / Социология и политически науки
Социология и политически науки
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Политиката на поставяне на условия и нейното приложение при предоставянето на чуждестранна помощ и при разширяването на НАТО  Ангел Ангелов 
12.11.2003 Научното общуване като форма на живот. Структури на релевантност в кореспонденциите между Алфред Шютц и Арон Гурвич, и Алфред Шютц и Толкът Парсънс.  Симона Светославова Тренева 
12.11.2003 Политическо взаеимодействие в България през призмата на европейската интеграция. Социално-структурни и идеологически проблеми 1999-2005 (контент-анализ на документи)  Светлана Иванова Георгиева 
12.11.2003 Неуточнена  Иван Димитров Тачев 
12.11.2003 Неуточнена  Савина Василева Василева 
12.11.2003 Социално конструиране на женските роли през социализма в България  Елена Стойкова 
12.11.2003 Soft Security and Organised Crime in the Balkans’ Relations with New Europe  Катерина Гачевска 
12.11.2003 Етносоциология на града (по материали от град Пловдив)  Меглена Златкова 
12.11.2003 Коледа  Duthoy Bernard 
23.10.2012 Политики на държавно строителство и трансформация на постсоциалистическа България  Виолета Цирова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria