Начало / Новини / Селскостопански науки / Създаване на технологични центрове
Новини
1.2.2011
Създаване на технологични центрове

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ Крайни срокове за кандидатстване:

Сесия 1 - 14 март 2011 г.;
Сесия 2 - 16 май 2011 г.;
Сесия 3 - 18 юли 2011 г.;
Сесия 4 – 19 септември 2011 г.;
Сесия 5 - 21 ноември 2011 г.

Поканата е насочена към нови или вече съществуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или повече от следните иновативни области: "Информационни технологии", "Еко и енергоспестяващи технологии" и "Технологии, свързани със здравето". Кандидатите трябва да бъдат обединения на български висши училища с акредитационна оценка не по-ниска от "добра", Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, Селкостопанска академия и институти към нея, Експериментални лаборатории или изследователски институти, научни организации, браншови и работодателски организации или юридически лица.

Допустими дейности. Дейности за инвестиции:

- дейности за създаване и/ или разширяване на технологични центрове;
- извършване на ограничени строително-монтажни работи за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения;
- доставка на офисно и специализирано оборудване.

Дейности за услуги:

- консултантски услуги;
- визуализация на проекта;
- одит на проекта.

За повече информация натиснете тук .

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria