Начало / Новини / "Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията"
Новини
11.5.2011
"Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията"

Факултет по славянски филологии
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Международна научна конференция

Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията

13-14 май 2011 г.
София

ПРОГРАМА

Пленарна сесия, 13 май, 8:30 ч.
Нова конферентна зала
Модератор: Димитър Камбуров

. Габриеле Шваб, Калифорнийски университет Ървайн Безсмъртни призраци: истории на насилие, предавани през поколенията

. Шон Хомър, Американски университет в България Сънуване на времена на свършека

. Фуджии Садакадзу, Университет Ришшо Времето като събитие се сблъсква с безсмъртието

10:45 – Кафе-пауза

11:00

. Юлия Стефанова, СУ, ФКНФ Романтизъм и (без)смъртие

. Владимир Трендафилов, ЮЗУ Бюрократизацията на героя: настъплението на тленността в култовото поле на литературния ни революционер през социализма и след това

. Димитър Камбуров, СУ, ФСФ Пришествието на безсмъртието: Бадиу, Уелбек, Кързуайл и биополитиката на сингуларността

. Мира Ковачева, СУ, ФКНФ Устна реч и език – събитие и безсмъртие

Секция I: Безсмъртие – Литература – Канон 13 май, 14:00 ч., II зала
Модератор: Владимир Трендафилов

. Милена Кирова, СУ, ФСФ Безсмъртие без събитие. За легендарната логика на библейския текст

. Силвия Минева, СУ, ФФ Смъртта като другост и съ-битие – етически прочит

. Евелина Джевиецка, Варшавски университет Безсмъртието на Юда. Образът на предателя в българските парафрази на евангелския разказ от първата половина на ХХ век

. Ренета Божанкова, СУ, ФСФ Блогът, или домът на дните. Наблюдения върху събитийността в онлайн дневниците

16:00 – Кафе-пауза

13 май, 16:15 ч., II зала
Модератор: Камелия Спасова

. Невена Панова, СУ, ФКНФ Между устното и писмено безсмъртие на литературния текст и на литературното събитие в класическа Гърция

. Димитър Илиев, СУ, ФКНФ Гръцката епиграма – разказ за смърт, безсмъртие и други случвания

. Клара Мечкова, ВТУ Византийското осмогласие като израз на богословското разбиране за събитие и безсмъртие

. Цветана Хубенова, СУ, ФСФ Откриването на Новия свят: към едно събитие на (анти)утопиите за безсмъртие

19:00 - Коктейл

Секция II: А. Събитието в езика и речта: теории и реализации
13 май, 14:00 ч., Нова конферентна зала
Модератори: Мира Ковачева, Бистра Андреева

. Красимира Алексова, СУ, ФСФ Адмиративните глаголни форми – реакция на учудващи факти, действия, събития

. Савелина Банова, СУ, ФСФ Събитието в глагола: за формообразуването на глаголите в българския език – основа и флeксия

. Бистра Андреева, Саарски университет Фонетичното събитие в прозодията. Пречат ли на комуникацията разликите между езиците?

. Ина Вишоградска, СУ, ФСФ Събитие ли е приложението на oптималната теория?

16:00 – Кафе-пауза

16:15 B. Събития и дискурсивни практики
Модератори: Красимира Алексова, Савелина Банова

. Юлияна Стоянова, СУ, ФСФ Събитието в началото

. Красимира Петрова, СУ, ФСФ Време. Вечност. Живот : (смърт) : безсмъртие (когнитивен анализ на данни от Славянски асоциативен речник)

. Андреана Ефтимова, СУ, ФЖМК Предпочитани комбинации на аспектуалните наречия с глаголни времена за количествена характеристика на събитията в журналистическите информационни текстове

. Алиса Трендафилова, СУ, ФСФ Комуникативната акомодация – събития, реакция на събития или комплекс от фактори

19:00 - Коктейл

Секция III: Събитие-Сингуларност-Безсмъртие
13 май, 14:00 ч., Център по руски език, ауд. 124
Mодератор: Дарин Тенев

. Светлана Събева, ПУ Извънредното положение и извънредният език

. Мария Калинова, Камелия Спасова, СУ, ФСФ Ламела: органът на безсмъртното

. Деян Деянов, ПУ Сингуларна точка и временеустойчива вечност

. Еньо Стоянов, СУ, ФСФ Събитието на литературата: продължение на дельозианското преобръщане на платонизма

16:00 – Кафе-пауза

16:15 ч.
Център по руски език, ауд. 124
Модератор: Миглена Николчина

. Димитър Божков, СУ, ФФ Трагедия и суверенност

. Любомир Терзиев, СУ, ФКНФ Употреби на безсмъртието: личността на Лок и субектът на Бадиу

. Миряна Янакиева, БАН Квадривиумът на истината

. Тодор Христов, СУ, ФСФ Wikileaks и изкуството да се казва истината

19:00 - Коктейл

Пленарна сесия, 14 май, 9:00 ч.
Нова конферентна зала
Модератор: Шон Хомър

. Миглена Николчина, СУ, ФСФ Залозите на дискретността: фикционалното като превърната теория в романите на Юлия Кръстева

. Кимура Саеко, Универитет Цуда Ритуали на прераждане и безсмъртие

. Дарин Тенев, СУ, ФСФ Ефекти на събитието: отвъд крайността с Бадиу и Дерида

11:00 – Кафе-пауза

11:15

. Филица Софиану-Мълън, Американски университет в България Космическо събитие и смърт в Книга на Юризън на Уилям Блейк

. Офелия Николова, Държавен университет Валдоста Изоставяне на идентичността в романа "Любовта" на Маргьорит Дюрас

. Илеана Орлич, Аризонски държавен университет Смърт и духове във "Вишнева градина", продължение от Ник Улару

Секция IV: Събития и истории
14 май, 14:00 ч., I зала
Модератор: Мария Калинова

. Николай Чернокожев, СУ, ФСФ Събитие и съ-битиé - Националните автолегитимирания и ценностният ред на разказаното и показано минало: "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски

. Надежда П. Александрова, СУ, ФСФ Събитията по време на едно пътуване. "Разходка до Цариград" от Евгения Марс

. Надежда Стоянова, СУ, ФСФ Събитие и всекидневие в разказите на Константин Константинов

. Инна Пелева, ПУ Събитието смърт и безсмъртието като текст, или за какво служи (тук и сега) биографичният разказ: Г. Тенев, В. Стоянов, А. Томов

16:00 – Кафе-пауза

Събитие и съвременност
14 май, 16:15 ч., I зала
Модератор: Милена Кирова

. Биляна Курташева, НБУ Събитие и емпатия: Силвия Плат

. Амелия Личева, СУ, ФСФ Събитието днес: Паоло Джордано и "Самотата на простите числа"

. Румяна Кифер, Университет Триер Каноничност и безсмъртие в романа на Кристин Димитрова "Сабазий"

. Ани Бурова, СУ, ФСФ Литературното събитие – възможно ли е днес?

Секция V: Събитие и литературни факти
14 май, 14:00 ч., Нова конферентна зала
Mодератор: Ани Бурова

. Бойко Пенчев, СУ, ФСФ Събития, нуждаещи се от вечност: Николай Хайтов, Йордан Радичков и рецепцията на 60-те

. Надежда Цочева, ШУ Концептът декоративност и езикът на модерността в "Септември" на Гео Милев в движението от събитие към съ-битие

. Поли Муканова, СУ, ФФ Фрагментът и разчитането на “литературния абсолют”

15:30 – Кафе-пауза

Секция VI: Етика на събитието
15:45 ч., Нова конферентна зала
Модератор: Тодор Христов

. Росица Димчева, СУ, ФСФ Проблемът за духовната свобода през втората половина на 20. век . Ралица Георгиева, СУ, ФФ

Пол и безсмъртие в Уязвимо кодиране – генетика и разбиране за тялото на Регине Колек

. Андрей Бобев, Кирило-Методиевски научен център Вечна слава за Героя – насилието над Другия

. Албена Хранова, ПУ, Димитър Вацов, НБУ Събитие и безсмъртие в две понятия, в два сюжета и два прочита

Секция VII: Фигури на Безсмъртието
14 май, 14:00 ч., II зала
Модератор: Амелия Личева

. Ирен Александрова, СУ, ФСФ Душата и човешките колективи като израз на безсмъртието от несъзнаваното и Аза

. Пламен Антов, БАН Калибриращата модерност: диалектика и авангард

. Яница Радева, СУ, ФСФ Преодоляване на смъртта в поезията на Иван Теофилов

. Елена Азманова, ЮЗУ Събитие и безсмъртие в ритуалните текстове на лириката

16:00 – Кафе-пауза

16:15 ч., II зала
Модератор: Ренета Божанкова

. Елена Дараданова, СУ, ФСФ Безсмъртната любима в южнославянския поетически авангард . Димитрина Хамзе Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в романа „Космос” на Витолд Гомбрович

. Катерина Кокинова, СУ, ФСФ Договореното безсмъртие: Кундера и Набоков

. Радост Велева, СУ, ФСФ Мит и безсмъртие в съвременната руска проза

. Валя Крумова, СУ, ФСФ Знаци на безсмъртието в художественото пространство на Людмила Улицкая

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria