Начало / Новини / "Нови технологии за енергоспестяване"
Новини
21.9.2012
"Нови технологии за енергоспестяване"

Изложба-семинар
„Нови технологии за енергоспестяване”

На 2 октомври 2012 година (вторник) от 09:30 до 13:30 в Руския културно-информационен център в София, на адрес: ул. Шипка №34, зала № 204 ще се проведе презентация на руските иновационни разработки, продукти и технологии и дискусия по съответните теми.

Развитието на енергийния комплекс в България се разглежда като едно от стратегическите направления за развитието на икономиката. Във връзка с това от 1 до 5 октомври 2012 година на базата на Руския културно-информационен център в София ще се проведе изложба „Нови технологии за енергоспестяване”.

Организатори на мероприятието са:

 • Министерството на образованието и науката на Руската Федерация
 • със съдействието на Представителството на Россотрудничество в Република България

Целта на мероприятието е:

 • да запознае българската научна и делова общественост с приноса на руските учени за разрешаването на проблемите свързани с енергоспестяващите технологии;
 • да съдейства за развитието на научно-техническо и икономическо сътрудничество между България и Русия;
 • въвеждане на руски високотехнологични продукти на българския пазар;
 • да стимулира иновационната активност и интеграцията на руските научни организации, предприятия и вузове в международни проекти.
В работата на изложбата-семинар е запланирано участие на известни руски организации и компании, работещи в сферата на енергетиката:
 1. Държавно научно учреждение Общоруски научно-изследователски институт за електрификация на селското стопанство при Руската академия за селскостопански науки (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) – то се явява водещ научен център за енергийно обезпечаване, електрификация и автоматизация на селското стопанство, електромеханизация на животновъдството, използването на възобновяеми и нетрадиционни източници на енергия. На изложбата-семинар ще представи технологии и оборудване за използване на възобновяеми и нетрадиционни източници на енергия, а също и нови технологии и оборудване за получаване и използване на нетрадиционни видове горива, включително и биогорива.
  • Създаване на материали, технологии и оборудване за херматизация на слънчеви модули с увеличен срок на използване от 20 до 40 години.
  • Технология за създаване на слънчеви фотоелектрически силицийни модули с КПД 22%.
  • Слънчева електростанция със стационарни концентратори.
  • Технологичен процес и комплект оборудване за приготвяне на смесени котелни биогорива и добиване на топлинна и електроенергия.
  • Високопроизводителни установки Ф-250 за утилизация на течни биомаси и получаване на топлинна и електроенергия.
  • Установка за преработка дървесинни отпадъци, използвайки плазмен метод, в синтез-газ.
  • Универсална мобилна установка (УМУ-1) за получаване на електроенергия от органична торова течност (тор, растителни отпадъци).
  • Автономна мобилна установка за утилизация на битови отпадъци.
 2. Закрито акционерно дружество „ТехноБизнесКонтрол Инновации” (ТБК Инновации) – инженерна компания, която използва в своите разработки уникална технология на плазмена газификация за преработка на разнородни отпадъчни суровини при минимална подготовка, което позволява да се смесват различни отпадъчни суровини, такива като битови отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци, автомобилни отпадъци, въглища с високо съдържание на пепел, биомаса, течности и кал. Компанията се специализира в разработването на предпроектно проучване, проектна, работна и експлоатационна документация, доставка на оборудване и материали, въвеждане обекта в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на обектите на плазмена газификация.
 3. Дружество с ограничена отговорност „Научно-производствена компания Съвременни технологии за енергийна ефективност” (ООО «НПК СТЭ») – това е научно-производствена компания, профилирана в строителството на системи за гарантирано, автономно и резервно енергоспестяване. Компанията се специализира в разработване на проекти, доставка, строителство до ключ на енергоцентрове за алтернативни възобновяеми източници на енергия, тяхната техническа поддръжка на цялата територия на Русия и страните от ОНД. Така се осигурява енергийната независимост на обектите ефективно използване и пестене на енергоресурсите.
 4. Катедра „Промишлена екология” при Руския държавен технологически университет „К.Е. Циолковски” – специализира се в създаването на технологии за получаване на ефективни енергоносители от биомаса с използване на миниустановки, работещи на основата на среднотемпературна пиролиза с последващо екологично чисто доизгаряне на газта, което позволява да се осигурят с гориво помощни и битови предприятия.
 5. Дружество с ограничена отговорност „СКБ ДАЛЕКС” – компанията се специализира в разработването на технологии за производство на кристални силициеви фотоелектрически преобразования и слънчеви колектори. Компанията има опит на полето на руско-българското сътрудничество в областта на алтернативната енергетика.
 6. Дружество с ограничена отговорност „ИРТИС/IRTIS” – разработва и произвежда компютърни термографи „ИРТИС”, безусловен лидер в създаването на инфрачервени изключително точни компактни прибори за измерване и регистрация на температурни полета на биологически обекти, машини, строежи и съоръжения. Приборът позволява да се определят топлинните загуби на реалните механизми, да се осъществява експресен мониторинг на болестите на пациентите на здравните учреждения.

В рамките на мероприятията е предвидено посещение на Агенцията за устойчиво енегийно развитие на Република България, среща в Техническия университет в София, семинар по проблемите на методиката и подготовката на кадри във Факултета „Енергетика”.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria