Начало / Новини / Технически науки / "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"
Новини
11.2.2013
"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"

Уважаеми колеги,

От името на организаторите на Международната конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" - DiPP 2013 (18 - 21 Септември, 2013, Велико Търново, България) Ви каня да представите иновации, проекти и научни, научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство.

Основни теми на конференцията:

 • Цифрови библиотеки, електронни архиви, хранилища, виртуални музеи, е-експозиции и енциклопедии за културно наследство.
 • Виртуални реконструкции и интерактивни мултимедийни решения за музеи, театри, концертни зали, изложби и др.
 • Цифрово възстановяване и съхранение на материално и нематериално културно наследство. Цифрово представяне и съхранение на паметници на културата в условия на риск.
 • Отворен и споделен достъп и обмен на цифровизирано културно и научно наследство.
 • Проблеми по опазване на интелектуалната собственост: установяване, акредитиране и управление на права върху цифрово съдържание.
 • e-Инфраструктури за цифровизирано научно наследство.
 • Цифрови библиотеки и агрегатори за трансфериране на цифровизирано богатство в европейското и световно цифрово пространство.
 • Семантична обработка на обработка на знания за културно наследство. Техники за извличане на цифрови данни и знания.
 • 2D и 3D технологии, методи и средства за цифрово възстановяване и изграждане на значими образци от културното наследство.
 • Използване, ефективност и дизайн на интерфейси за приложения в културното наследство. Многоезичност.
 • Интерактивни системи в културната и креативната индустрия. Социални игри за представяне на научно и културно-историческо наследство.
 • Учебни приложения на цифрови библиотеки с културно и научно съдържание.
 • Цифровизация на културното наследство. Икономика на културния туризъм.
Видове статии, които ще се приемат: Пълни статии (8-10 стр.); кратки статии (6 стр.) и проектни статии (6 стр.)

Всички статии трябва да бъдат написани на английски език като се следва формата Springer’s Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (достъпен на: http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). Авторите трябва ясно да посочат темата и вида на предложената статия. Статията трябва да се изпрати в DOC формат като прикачен файл на и на . Всички статии ще бъдат ревизирани от двучленно жури от членове на програмния комитет. Всички предложения ще бъдат ревизирани на базата на значимост, оригиналност и яснота на представянето. Най-малко един автор трябва да участва в конференцията, за да представи статията.

Демонстрации и изложби

Институциите съхраняващи културно наследство, изследователските организации и университети са поканени да демонстрират техни разработки, архиви, цифрови колекции, библиотеки и хранилища за национално културно и научно наследство. Предложения за участие трябва да се изпратят в свободен текст на dipp2013@math.bas.bg and dessi@cc.bas.bg.

Важни дати:

Провеждане на DiPP2013: 18 – 21 септември 2013

Изпращане на статии и предложения за демонстрации:   15 юни 2013

Уведомяване за приемане: 16 юли 2013

Изпращане на финална версия: 25 юли 2013

За повече информация за конференцията посетете официалния й уеб-сайт: http://dipp2013.math.bas.bg/

Поздрави,
Десислава Панева-Маринова, секретар на DiPP2013

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria