Начало / Новини / Селскостопански науки / Черноморска мрежа за сеизмична безопасност
Новини
2.7.2013
Черноморска мрежа за сеизмична безопасност

Проект, съфинансиран от ЕС се грижи за повишаване на сеизмичната безопасност на Черноморския регион

Експерти, работещи в областта на земетресенията и природните бедствия от България, Румъния, Молдова и Турция установиха трайно партньорство по проект за изграждане на Черноморска мрежа за сеизмична безопасност (ESNET).

Проектът е финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн на ЕС и е на обща стойност 700 000 евро. 90 процента от средствата са предоставени от Европейския съюз и 10 процента е националното съфинансиране на програмата. За българският партньор в лицето на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН от МРРБ са отпуснати 8 557 евро.

Електронната мрежа, която ще се изгради в края на проекта, ще обедини сеизмичните мрежи на България, Румъния, Молдова и Турция. Ще осигури автоматизирани връзки към общините в Черноморския регион и компетентните органи за реакция при кризи.

Ако в някоя от партниращите си страни стане земетресение, автоматично националната система, когато го регистрира, препраща информацията до организираните потребители на мрежата. Целта е те да знаят къде, какво земетресение се е случило, какви са потенциалните опасности от него и дали съответната страна има нужда от помощ.

До момента по проекта е направена оценка на земетръсния потенциал на Черноморския регион. От него се вижда, че най-изявена е сеизмичността в зоната на Шабла, където е регистрирано през 1901 г. най-силното земетресение за последните 112 години - с магнитуд 7,2.

Организирани са също така основните потребители, които ще предоставят и получават информация от електронната мрежа за сеизмична безопасност. Двадесет и четири институции от България, Румъния, Турция и Молдова подписаха споразумение, което гарантира стабилността и ефективното използване на информацията, която ще се разпространява в реално време. В това число влизат научни организации, национални структури от типа на Гражданска защита и БЧК, черноморски общини.

Разработва се софтуер за мониторинг и ранно оповестяване, и електронна система за комуникация. Системата ще служи както за комуникация с официалните власти (аварийни екипи, общини и др.) така и за предоставяне на информация на населението в засегнатите региони.

Актуална информация както за проекта, така и за сеизмичната обстановка в Черноморския регион може да бъде намерена на създадения web-портал (http://esnet.infp.ro), както и на интернет страницата на НИГГГ-БАН (http://www.niggg.bas.bg/projects_bg/esnet).

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria