Начало / Новини / "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати"
Новини
21.7.2014
"Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати"

В рамките на четвъртата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2014 (18-21 Септември, 2014, Велико Търново, България, http://dipp2014.math.bas.bg) ще бъде проведена Есенна школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати".

Школата цели да обучи млади и опитни изследователи, мениджъри, регионални академични и изследователски организации в интегрирането на отворен достъп, отворени данни и открита науки - принципи и практики. По подходящ и интуитивен начини лекторите ще представят работещи стратегии, бизнес модели, работещи схеми, най-добри практики и примери за прилагане на парадигмата на отворен достъп и открита наука за повсеместното й споделяне, разпространение и промотиране.

Специално внимание ще бъде отделено на представянето на успешни инициативи и проекти за отворен достъп, открит обмен на данни и отворена наука; стратегии за насърчаване на отворения достъп; авторското право и лицензи при отворен достъп; примери за политики за развитие и насърчаване на свободния достъп на национално и институционално ниво и др. Обучението ще бъдат разделени на две части: теоретична и практическа.

Практическата част ще се фокусира върху това как да се организира и поддържа хранилища с отворен достъп в академичната и изследователска организация, как да се практикува отворен достъп: да пише статия за публикуване/депониране в хранилища с отворен достъп и споделяне на данни с отворен достъп, хранилища с отворен достъп - оперативна съвместимост и интеграция, и т.н.

Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" ще покрие следните теми:

  • Ключови аспекти и подходи за насърчаване на отворен достъп до научни изследвания и научна информация, отворени данни и открита наука;
  • Бизнес модели, авторски права и лицензи при отворен достъп;
  • Организиране и поддръжка на хранилища за отворен достъп в академични и научни институции;
  • Стандарти за мета-описание, анотиране и индексиране за научна информация и данни с отворен достъп до научни изследвания и научна информация, отворени данни и открита наука;
  • Национални стратегии за пропагандиране на отворения достъп;
  • Политики и пътна карта за отворен достъп до научни изследвания, отворени данни и открита наука;
  • Политика и препоръки на ЕК за развитие и пропагандиране на отворения достъп до научна информация и нейното представяне;
  • Добри практики за внедряване на отворен достъп и открита наука.
  • Значението и ползи от отворен достъп до науката, повсеместно споделяне, разпространение и насърчаване;

На Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" са поканени да участват представители на национални институции (в т.ч. Министерство на образованието и науката), отговорни за развитието на политиките за отворен достъп, представители на български институции (научни институти и университети), активни в провеждането на политика за отворен достъп, както и програмен специалист на ЮНЕСКО в департамент „Отворен достъп и научна информация, ИКТ и наука”.

Основен организатор на есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" е Институтът по математика и информатика при БАН. Школата се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, EU проект FOSTER и под патронажа на ЮНЕСКО.

Регистрацията за участие в школата е отворена. Осигурени са 5 гранта, покриващи таксата за участие на млади учени, докторанти и студенти.

Пълна информация за есенната школа е достъпна на: http://trainopenaccess.math.bas.bg/

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria