Начало / Новини / Технически науки / "Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти"
Новини
24.11.2014
"Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти"

Девета Работна среща „Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти”

На 26 ноември 2014 г. (сряда) в 9.30 часа в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН ще бъде открита IXта Работна среща на тема: „Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти”, която е посветена на 145та годишнина от основаването на Българската академия на науките. В продължение на три дни изявени специалисти, млади учени и студенти от София, Стара Загора и Плевен ще обсъждат проблеми, свързани със здравето на човека и животните, опазването на околната среда, отговорността ни към света, в който живеем и онези, които идват след нас.

Защо не можем без цинк? Приятел или враг ни е селенът? Какво (не) знаем за хранителните алергии? Какви тайни крият халюциногенните растения? Защо щастието и болката вървят ръка за ръка?

Елате при нас, за да потърсим заедно отговорите на тези и много други въпроси; за да надникнем в хилядолетните традиции на лечебните практики в Китай; за да се докоснем до постиженията в тъканното инженерство и регенеративната медицина.

Научният форум се провежда с финансовата подкрепа на Проект BG051PO001-3.3.06-0048 по ОП „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, чийто бенефициент е ИЕМПАМ.

Пълна информация за Работната среща и нейната научна програма, както и за Проект BG051PO001-3.3.06-0048, можете да намерите на сайта на ИЕМПАМ – БАН: http://iempam.bas.bg.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria