Начало / Новини / Първа Национална конференция за докторанти 2016
Новини
14.10.2016
Първа Национална конференция за докторанти 2016

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет

организирa

Първа Национална конференция за докторанти 2016
01 Ноември 2016, Пловдив

КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА АМТИ И АУДИТОРИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ул.“Тодор Самодумов“ №2 (Стария град, до Амфитеатъра)

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на докторанти, пост-докторанти и студенти от университети, научни институти и висши училища, чрез техни разработки и доклади, както и да повиши квалификацията на докторантите в процеса на изработване на дисертационен труд.

Тематични направления и секции:

 • Биоразнообразие, екология и консервационна биология
 • Молекулярна и клетъчна биология
 • Биотехнологии
 • Биомедицина
 • Генетика и селекция

Участието в конференцията е с доклад или постер. Всички абстракти ще се публикуват на английски език в книга с програмата на конференцията и абстрактите.

Всички доклади ще бъдат публикувани в специално online издание на Journal of BioScience and Biotechnology след представяне на ръкопис по изискванията на списанието.

При желание на авторите представените ръкописи да бъдат публикувани в редовен брой на списанието Journal of BioScience and Biotechnology, същите ще бъдат рецензирани и по установената процедура на списанието и ще бъде изпратено решението на Редактора на списанието.

Важни дати:

Дата на конференцията – 01 Ноември 2016
Краен срок за регистрация и подаване на абстракти – 16 Октомври 2016
Краен срок за подаване на ръкописите на статиите – 01 Ноември 2016
Ръкописите да се изготвят съгласно Инструкциите за подготвяне на ръкописи за списание Journal of BioScienceand Biotechnology

РЕГИСТРАЦИЯ

[ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ] (попълнете регистрационната форма и я пратете на имейл )

Пленарни лектори:

 • Eтерични масла, медицински растения, и моята Научноизследователска програма в Oregon State University
  Проф. Вълчо Желязков
  Oregon State University, Crop and Soil Science Department, Corvallis, OR, 97331, USA
 • Ролята на съвременната експозиция на един музей за превръщането му в изследователски и образователен център.
  Гл. ас. д-р Огнян Тодоров
  Директор на Регионален природонаучен музей- Пловдив

Място: КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА АМТИ И АУДИТОРИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ  ПУ “Паисий Хилендарски“, ул. Тодор Самодумов 2, Пловдив
Доклади: Продължителността на докладите трябва да бъде не повече от 15 мин.
Постери: Изработените постери не трябва да надвишават стандартния размер B1 формат (707 × 1000 mm), вертикално разположени.

Условия за участие:

 • Попълнена регистрационна форма за участие
 • Такса за участие: 40 лв.

Начин на плащане – по банков път или директно (кеш) до 16.10.2016 г. Ще бъдат публикувани максимум до 2 доклада или постера на автор след плащане на такса правоучастие.

Банкова сметка:
BG 76 UNCR 7000 1520 8405 56
ЗА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЛОГИЯ
ДЗЗД “ЕКОТЕХНОЛОГИИ’21”
4000 ПЛОВДИВ, ул. “Цар Асен” 24

Адрес за контакти:
ПУ „Паисий Хилендарски“, Биологически факултет
Тодор Самодумов 2 , Пловдив 4000
e-mail:
Тел.: 032/ 261 323, 032/ 261 566

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria