Начало / Новини / "Престъпност, култура и престъпна култура"
Новини
8.2.2006
"Престъпност, култура и престъпна култура"

Call for Papers

"Crime, Culture and Crime Culture: The Balkan, Europe and the World. Cross-cultural Approaches to Crime, Criminal Justice and Social Control"

Interdisciplinary Conference
European and International Research Group on Crime, Ethics
and Social Philosophy (ERCES)
IGA Regional Fund
Borovets (Bulgaria)
3-6 May 2006


ERCES (European and International Research Group on Crime, Ethics and Social Philosophy), Paris, is proud to announce its 2nd International Conference. Looking forward to see you!

Areas:
- Crime, Deviance and Crime Culture
- Crime and Deviance in Societies of Transition
- Crime, Criminology and Ethics: Criminology and Deontology, Crime and Social Ethics, Ethics and Police, Crime and Religion, Legal and Social Ethics, Crime and Medical Ethics, Criminal Justice and Democracy
- Crime, Ethnicity and Ethical Conflicts
- Crime and Economy
- Social Control and Religion
- Criminal Justice and Geo-politics
- Terrorism
- Criminology, Forensic Sciences and Scientific Police
- Criminology and Social Theory
- Crime Prevention
- Police Reform Sanction System and Justice Reform
- Theoretical and Historical Criminology
- Comparative Criminology and Legal History
- The (Social-)Psychology of Crime and Deviance

Contact:
Dr Thomas Albert Gilly
Email:
Web: http://www.erces.com/conf2.htm

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria