Начало / Новини / V Национална конференция по Химия за студенти и докторанти
Новини
10.2.2006
V Национална конференция по Химия за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в

V Национална конференция по Химия за Студенти и Докторанти’ 2006,

която ще се проведе в Химически факултет на Софийски университет от 17 до 19 май 2006 г. Съорганизатори на станалите традиционни научни срещи на младите химици са Химическият факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултетният студентски съвет, Химическата секция на Хумболтовия съюз в България и Фондация “Еврика”.

Научната програма на сесията включва доклади на участниците (15 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия) в секциите аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, химични технологии и инженерна химия. Както и през миналата година, ще бъде предоставена възможност на участниците да публикуват научните си съобщения в Годишника на СУ след допълнително рецензиране.

Повече информация можете да получите на интернет страницата на сесията
http://www.chem.uni-sofia.bg/session

или от членовете на Организационния комитет:
доц. Георги Вайсилов, Химически факултет, СУ; тел. 8161 338, e-mail:
докт. Християн Александров, Химически факултет, СУ; тел. 8161 433, e-mail:
докт. Галина Петрова, Химически факултет, СУ; тел. 8161 433, e-mail:
докт. Петко Петков, Химически факултет, СУ; тел. 8161 433, e-mail:
Димитър Грудев, Химически факултет, СУ; e-mail:
Елена Кирилова, Химико-технологичен и металургичен университет; e-mail:
н.с. Мирослав Рангелов, Институт по органична химия, БАН; e-mail:

Заявки за участие и резюмета на докладите се приемат най-късно до 18 април 2006 г. на e-mail:

Надяваме се на Вашето съдействие за разпространяване на поканата за участие в сесията сред студенти, докторанти и преподаватели от Вашия университет или институт.

С уважение,
Организационен комитет

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria