Начало / Новини / СУ организира международни летни школи
Новини
27.3.2006
СУ организира международни летни школи

Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” - проект Експертно знание за публичните политики и академична промяна организира международни летни школи в Творчески дом на СУ в Китен
12 – 24 юни 2006

Европейска интеграция и публични политика
• Публични политики, медии и информационно общество (регулация и информация)
• Образователни политики (структура, стандарти, сравнения)
• Политики в културата

10 – 22 септември 2006
Глобализация и междукултурна комуникаци
• Градска антропология (градско пространство, наднациоанални етноси, туризмът като култура)
• Междукултурно разбиране (универсалност и различие от психологическо, социологическо, философско гледище)

Работни езици – български и английски. Част от материалите и протоколите на занятията ще бъдат публикувани.
Всяка школа включва 60 часа лекционни и семинарни занятия. Завършилите получават до 6 кредита в зависимост от участието си.

Приемат се студенти и докторанти от всички специалности на легитимни български и чуждестранни висши училища и институти. Таксата е 250 лв, покриваща десет нощувки, пълен храноден и такса правоучастие.
За всяка школа се отпускат пет пълни стипендии от 220 лв. за студенти и докторанти на Философски факултет. Те заплащат такса правоучастие от 30 лв. За школата през септември три от тези пет пълни стипендии са за студенти и докторанти от спец. “Културология”.

За всяка школа се отпускат и по десет частични стипендии от 110 лв. за студенти и докторанти на Философски факултет и останалите факултети на СУ. Те заплащат останалите 110 лв. и такса правоучастие от 30 лв.
Таксите се внасят по банков път или в касата на СУ.

Документи за кандидатстване
1. Заявление свободен текст с приложени СV, списък публикации, мотивационно писмо за участие в съответната школа и посочен вид на таксата. Може да се кандидатства и за двете школи, както и за двата вида стипендии, но един кандидат може да получи само една стипендия.
2. Уверение за студентско състояние, копие от заповед за зачисляване на докторантура.

Информация, подаване на документи и срокове

За информация и подаване на документи: канцелария на ФФ, 47 кабинет на А. Георгиева, по факс (02) 943 44 47 или на е-mail в срок до 15 май за първата школа и до 25 юни за втората. Комисия от Философски факултет ще направи подбор по документи и ще уведоми одобрените до 5 юни 2006 за първата школа и до 15 юли за втората.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria