Начало / Новини / "Метафизиката на Левинас: Правото на другия"
Новини
14.4.2006
"Метафизиката на Левинас: Правото на другия"

The goal of this Conference is to discuss the opportunities open by Levinas' Metaphysics. After centuries of modern reflective philosophy concentrated on the Self regarded as a subject and its relation to the world, objects, society, etc., Levinas' call to rethink this philosophy of subject' power and to take into consideration right of the Other, forms the great challenge of Postmodernity. According to Levinas, first philosophy is ethics rather than ontology, epistemology, logic, etc.

We would like to invite Levinas' scholars from Bulgaria, as well as from other countries, to celebrate with us Levinas' 100 anniversary attending this discussion.

The deadline for submitting the paper abstract is 30 of May, 2006.


Contact:
Dr. Maria Dimitrova
Department of Philosophy
Tzar Osvoboditel Blvd.
Sofia University
Sofia 1504
Bulgaria
Tel./Fax: +359 2 777 108
Email:

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria