Начало / Новини / Селскостопански науки / Конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател
Новини
8.11.2006
Конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател

ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"
НАЦИОНАЛНО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО И
СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

О Р Г А Н И З И Р А Т

ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА "ЕВРИКА" ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

Заявката съдържа:
- име, презиме и фамилия;
- дата на раждане и месторождение;
- адрес и телефон (служебен и домашен), e-mail;
- списък на изобретенията с регистровите номера на заявките и номерата на защитените документи;
- данни за ефективността (икономически, социална, екологично и др.) от внедряването;
- данни за дяловото участие на автора в изобретенията.

Към заявката се прилагат рецензии, изпитателни протоколи и други препоръчителни документи в подкрепа на качествата на кандидата и неговите изобретения.

Наградата "ЕВРИКА" носи обществен престиж, почетен диплом, паметна статуетка, финансова подкрепа в размер на 1 000 лева за участие в научна специализация или краткосрочно обучение. На наградените ще бъдат предоставени и други възможности за реализация на изобретенията.

Заявките се изпращат във Фондация "ЕВРИКА" не по-късно от 10 декември на адрес:
София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, .
987-85-98,  

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria