Начало / Новини / Селскостопански науки / Обяви за разни конкурси
Новини
9.11.2006
Обяви за разни конкурси


1. 13 позиции за докторанти в областта на биологичните науки в различни страни – Франция, Англия, Австрия, Германия Швеция, Белгия, Дания. Кандидатстването е до 15.11. 2006 г. (по електронна поща). Изискват се магистърска степен по биология, химия или физика, опит от 1 година в съответната област и английски език. За повече информация: ТУК и ТУК.

2. Конкурс за докторант в областта на технологиите, свързани с околната среда в Норвегия. Кандидатстването е до 20.11. 2006 г. (по електронен път – чрез сайта на институцията, обявила конкурса). Изисква се английски език. За повече информация: ТУК.

3. Конкурс за докторантура в областта на медицинските науки (ветеринарна медицина) в Италия. Кандидатстването е до 27.11.2006 г. Изискват се 1 година опит в областта и английски език. За повече информация: ТУК.

4. Конкурс за докторантура в областта на селскостопанските науки в Италия. Кандидатстването е до 27.11.2006 г. Изискват се 1годишен изследователски опит, компютърна грамотност и италиански и английски език. За повече информация: ТУК и ТУК.

5. Стипендия за докторантура в областта на физиката в Германия. Кандидатстването е до 30.11.2006 г. (по електронна поща). Изисква се английски език. Позицията е за 3 години. За повече информация: ТУК.

6. Стипендия за докторантура в областта на физиката в Австрия. Кандидатстването е до 30.11. (по електронна поща). Изисква се английски език. Позицията е за 3 години. За повече информация: ТУК.

7. Стипендия за докторантура в областта на химията в Холандия. Кандидатстването е до 30.11. (по електронна поща). Изискват се опит в областта и английски език. Позицията е за 3 години. За повече информация: ТУК.

8. Стипендия за докторантура в областта на инженерните науки в Полша. Кандидатстването е до 30.11.2006 г. (по електронна поща). Изисква се английски език. Позицията е за 3 години. За повече информация: ТУК.

9. Конкурс за пост-док изследователи в областта на химията в Испания. Кандидатстването е до 30.11. (по електронна поща). Изисква се докторската степен да е придобита преди не повече от 4 г. и да е налице опит в областта на органичната химия, фотохимията или луминисцентните техники (и евентуално в областта на макромолекулярната химия), както и английски език. Позицията е за 1 година. За повече информация: ТУК.

10. Конкурс за докторант в областта на инженерните науки (моделиране и дизайн) в Холандия. Кандидатстването е до 01.12.2006 г. Изискват се магистърска степен по компютърни науки, включително опит в дизайна на потребителски интерфейс и английски език. Възможно е и кандидатстване от страна на лица с друго образование, стига да могат да демонстрират изискваните умения. Холандският език е предимство. За повече информация: ТУК.

11. Конкурс за временен лектор по минералогия/петрология в Холандия. Кандидатстването е до 01.12.2006 г. Изисква се докторска степен или еквивалентна на нея в областта на науките за земята, химията или физиката, както и английски език. Позицията е за две години от 01.01.2007 г. с възможност за продължение до 5 г. За повече информация: ТУК.

12. Конкурс за пост-док изследовател в областта на химията в Гърция. Кандидатстването е до 10.12. 2006 г.(по електронна поща). Изискват се опит в областта на молекулярното моделиране и английски език. Позицията е за 18 месеца. За повече информация: ТУК.

13. Конкурс за пост-док изследователи в областта на физиката във Франция. Кандидатстването е до 15.12.2006 г. (по електронна поща). Изискват се докторска степен в областта на науките за материалите или физикохимията и английски език. Позицията е за 1 година от 01.01.2007 г. За повече информация: ТУК.

14. Конкурс за пост-док изследователи в областта на медицината (раковите заболявания) в Холандия. Кандидатстването е до 26.12.2006 г. Изисква се английски език. Договорът е временен – за 2 години, с възможност за продължение. За повече информация: ЦЪК.

15. Стипендии за докторанти в областта на биотехнологиите (биологичния инженеринг) в Израел. Кандидатстването е до 01.02.2007 г. (по електронна поща). Изисква се изследователски опит в областта на биологията (в т.ч. в областта на рекомбинантната ДНК и микробиологията) и английски език. За повече информация: ЦЪК ТУК

16. Конкурс за пост-док изследователи в областта на биотехнологиите в Израел. Кандидатстването е до 04.02.2007 г. (по електронна поща). Изискват се изследователски опит в областта на биологията (в т.ч. в областта на рекомбинантната ДНК и анализа на протеини) и английски език. За повече информация: ТУК.

17. Стипендия за индустриална докторантура в областта на оптиката в Германия. Кандидатстването е до 28.02.2007 г. (по електронна поща). Изисква се английски език. Позицията е за 3 години от 01.02.2007 г. За повече информация: ТУК.

18. Стипендия за докторантура в областта на инженерните науки (инженеринг на материалите) в Словения. Кандидатстването е до 28.02.2007 г. (по електронна поща). Изисква се английски език. Позицията е за 3 години от 01.02.2007 г. За повече информация: ТУК.

19. Конкурс за позиция за разработване на географски информационни системи в Словения. Кандидатстването е до 31.12. (по електронна поща). Изискват се опит от една година в областта и английски език. За повече информация: ТУК

20. Конкурс за позиция за разработване на системи за контрол в областта на физиката в Словения. Кандидатстването е до 31.12. (по електронна поща). Изискват се опит от една година в областта и английски език. За повече информация: и най-накрая пак ТУК.

Изготвила: Фани Колева

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria