Начало / Новини / Конкурс на Института по мелиорации и механизация
Новини
4.12.2006
Конкурс на Института по мелиорации и механизация

обявява конкурси за научни сътрудници по специалността: 02.15.20. Хидравлика, инженерна хидрология и водно стопанство - един;

02.21.08. Автоматизация на производството (по отрасли) - един;

02.18.01. Механизация и електрификация на растениевъдството - двама.

Краен срок 19.09.2006 г. (Дв. бр.77/19.09.2006г.) Справки 925 02 29, 825 71 70.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria