Начало / Новини / Селскостопански науки / Специализирано обучение за жени с научна кариера
Новини
19.1.2007
Специализирано обучение за жени с научна кариера

http://www.advance-project.eu

Основната цел на проекта ADVANCE е да насърчи участието на жените във формирането на научни политики и управлението на науката и научните изследвания, чрез подпомагане на жени-учени да овладеят научноизследователски и управленски умения и механизми, които да им помогнат в професионалното и кариерно им развитие.
Проектът се осъществява според условията на 6-та Рамкова програма и се координира от Дунавския университет в Кремс, Австрия в сътрудничество с други пет европейски университета от Полша, Финландия, Австрия, Холандия и България.
Основният компонент на проекта е провеждането на Лятно училище за обучение на жени учени.

Набират се кандидати!

Вие сте подходящ кандидат ако:
• изучавате инженерни и природни науки или технологии и сте докторант или вече сте защитили докторска степен;
• интересувате се от или вече упражнявате научна професия в изследователско или индустриално звено;
• известни са ви или към вас самите се налагат ограничения (по отношение на възраст, националност, физически недостатъци и т.н.);
• желаете да планирате и осмислите вашата кариера;
• готови сте да работите в разнородни групи (жени-учени от различни страни, професионални области и очаквания).

Лятното училище 2007 ще се проведе в Дунавския университет в Кремс, Австрия на английски език.
Програмата се състои от два модула, които покриват дисциплини, отнасящи се до научноизследователската работа в научни и индустриални звена, развитие на кариерата, личностно професионално развитие и реализация, както и овладяване на адекватни на кариерното развитие управленски умения.

Програмата е разделена на два взаимосвързани модула:
1 модул: 23.07.2007 - 03.08.2007
2 модул: 07.09.2007 - 09.09.2007

Обучението се финансира от Европейската комисия, но участниците трябва сами да покрият разходите си за път и престой в Австрия. Необходимо е участниците сами да организират и пътуването си до Дунавския университет в Кремс. На нуждаещите се кандидати (особено от България) могат да бъдат осигурени стипендии за покриване на разходите по пътуването и престоя (виж Формуляра за кандидатстване). Предоставянето на стипендии ще бъде осъществено от консорциума по проекта, съобразно национални и социални критерии.

Конкурсът тече!

http://www.advance-project.eu/application

С удоволствие ще приемем кандидатурата ви до 30 януари 2007 г., а през м. февруари комисия на консорциума ще осъществи класирането и ще уведоми избраните кандидати.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria