Начало / Новини / Изследователски стипендии
Новини
16.2.2007
Изследователски стипендии

Стипендии за изследователска работа в Япония

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за стипендии за изследователска работа или обмяна на опит в Япония. Стипендиите се отпускат от Японската агенция за подпомагане на науката (JSPS) за срок от 9 месеца в периода 1 април 2007 г. – 31 март 2008 г.
Изисквания:
Кандидатите следва да са български граждани; да работят като преподаватели или изследователи в граждански държавни висши училища или научни организации с придобита образователна и научна степен „доктор”; да владеят писмено и говоримо японски или английски език; да не са навършили 50 години към момента на конкурса; да не са ползвали през последните 3 години стипендия, предоставена от JSPS.

Краен срок за кандидатстване: 02 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук.


Стипендии за специализация или научни изследвания в Япония

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за стипендии за специализация или научни изследвания в Токайския университет – Япония. Стипендията се предоставя за срок от 18 месеца и е за периода октомври 2007 г. – март 2008 г.
Изисквания:
Кандидатите следва да са български граждани със завършено висше образование; да работят като преподаватели или изследователи с придобита образователна и научна степен „доктор” или да са редовни докторанти в граждански държавни висши училища или научни организации; да владеят писмено и говоримо японски или английски език; да не са ползвали през последните 3 години стипендия, предоставена от японското правителство.

Краен срок за кандидатстване: 02 март 2007 г.

Изчерпателна информация може да получите тук.
Стипендии за специализация или изследователска работа на докторанти, преподаватели и изследователи в Китайската народна република за учебната 2007/2008 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за стипендии за специализация или изследователска работа на докторанти, преподаватели и изследователи в Китайската народна република за учебната 2007/2008 г. Стипендията се отпуска за срок от 12 месеца.
Изисквания:
Кандидатите следва да са български граждани; да работят като преподаватели или изследователи в държавни висши училища или научни организации, а докторантите – да са записани в редовна форма на обучение; да владеят писмено и говоримо китайски или английски език; да не са ползвали през последните 3 години стипендия, предоставена от китайската страна; преподавателите и изследователите да са на възраст до 50 г., а докторантите – до 40 години.

Краен срок за кандидатстване: 02 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук.Стипендии за докторанти в областта на науката и технологиите за академичната 2008- 2009 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен обявява конкурс за стипендии за докторанти в областта на науката и технологиите. За стипендиите могат да кандидатстват изявени млади специалисти, които ще се обучават в първокласни университети в САЩ.
Научни области:
Аеронавтика и астрономия, авиоинженерство, науки за земята, биология, химия, компютърни науки, инженерни науки, екология, геоинженерство, информационни науки, материалознание, математика, неврология, когнитивни науки, океанография и физика.
Изисквания:
Кандидатите следва да са български граждани; да са завършили бакалавърска/магистърска степен преди 1-ви август 2008 г., да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест TOEFL най-малко 580 (писмен вариант), 237 (компютърен вариант), 93 (Интернет вариант).

Краен срок за кандидатстване: 01 юни 2007 г.

Повече информация може да получите тук.


Новините са публикувани със съдействието на http://nacid.bg/ 


31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria