Начало / Новини / Технически науки / Международен семинар по физика и химия
Новини
21.2.2007
Международен семинар по физика и химия

12th International Workshop on Transport Phenomena in Two-Phase Flows

12-17 September, 2007, Sunny Beach Resort, Bulgaria

SCIENTIFIC TOPICS

1. Hydrodynamics, heat and mass transfer (gas-liquid and solid -fluid systems, fluidization, granular media, porous media, mixing)
2. Chemical reactions (including Chaos and runway problems relevant
to two-phase flow problems)
3. Hydrodynamic stability
4. Non-linear heat and mass transfer
5. Parameter identification and Incorrect inverse problems
6. Safety related problems of two-phase flows (risk, fire and accidents)
7. Environmental two-phase flows
8. Porous media – hydrodynamics, heat and mass transfer
9. Thermodynamics of two-phase systems
10. Process intensification in two-phase systems
11. Combustion and explosions
12. Chaotic Hydrodynamics
13. Scaling and Dimensional Analysis

DEADLINES
ABSTRACT - April 15th 2007
ABSTRACT ACCEPTANCE – May 1st 2007
FINAL TEXT -not later then July 15th , 2007.

Fee: The meeting is open for accompanying persons. Social events will be organized too. • The fee for the participants is EUR350, payable in EUR in the desk. The fee includes accommodation, full board for 5 days, proceedings and participation in all scientific and social events. The fee for accompanying persons is EUR310 and includes accommodation, full board for 5 days and participation in all social events.

If you have questions please contact: , and

Assoc. Prof. Jordan Hristov – Scientific secretary and Proceedings Editor

Dr. Jordan Hristov, PhD
Associate Professor of Chemical Engineering
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
Sofia 1756, 8 Kliment Ohridsky , blvd
BULGARIA

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria