Начало / Новини / Изследователски стипендии в Европа
Новини
23.4.2007
Изследователски стипендии в Европа

Норвегия

1. Конкурс за пост-док изследовател в областта на химическите технологии. Кандидатстването е до 04.05.2007 г. (по пощата). Изискват се докторска степен и изследователски опит в областта, както и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

2. Конкурс за изследователи по теоретична и изчислителна химия. Кандидатстването е до 15.05.2007 г. (на страницата на организацията). Изискват се магистърска степен по химия и изследователски опит в областта, както и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

3. Конкурс за изследователи по теоретична и изчислителна химия. Кандидатстването е до 15.05.2007 г. (на страницата на организацията). Изискват се докторска степен по химия и изследователски опит в областта, както и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

4. Конкурс за пост-док изследователи по теоретична и изчислителна химия. Кандидатстването е до 15.05.2007 г. (на страницата на организацията). Изискват се докторска степен по химия и изследователски опит в областта, както и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

Обединено кралство

1. Конкурс за докторант в областта на биохимията. Кандидатстването е до 30.04.2007 г. (по електронната поща). Изискват се магистърска степен по химия, изследователски опит в областта и английски език. За повече информация: ТУК и ТУК или ни пишете на адрес:

2. Конкурс за пост-док изследовател в областта на молекулярната биология/пост-геномните технологии. Кандидатстването е до 04.05.2007 г. Изискват се докторска степен и изследователски опит в областта, както и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

3. Конкурс за пост-док изследовател в областта на биологията. Кандидатстването е до 04.05.2007 г. Изискват се докторска степен и изследователски опит в областта, умения по електрофизиология, както и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

4. Конкурс за докторант в областта на математическата физика. Кандидатстването е до 01.10.2007 г. (по електронната поща). Изискват се диплома и английски език. За повече информация: ТУК или ни пишете на адрес:

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria