Начало / Новини / "Европейската култура"
Новини
14.5.2007
"Европейската култура"

Call for Papers

"European Culture"
IX International Conference, Center for European Studies, University of Navarra, Pamplona (Spain)
24-27 October 2007

We would like to invite you to present a paper, to listen to many, to debate, to enjoy the Cultural Program, the gastronomy, the excursion, we would like to invite you to get to know a Conference, a University, a city, a region of Europe.

The papers will be published, after a selection process, in a volume of proceedings (already 7 of the volumes have been published) or in electronic format, on the Center for European Studies website.

Closing date for the submission of abstract: 30 September 2007

We would like to especially invite:
- Expert lecturers and researchers, interested in presenting their latest works
- Young lecturers and researchers that want to debate on their investigations
- Students that want to participate in an international Conference
- People that want to join dialogues and debates on Culture or Europe or both at the same time
- Cultural managers interested in the synergy between theory and practice or in giving international dimension to their
work
- Artists, creators, interpreters, anxious to find a forum of dialogue

Topics:
Culture, Europe, Multiculturalism, Intercultural dialogue, Cultural transfer, European Identity, Migrations, Cultural Management, Cultural Politics, Economy and Culture, Borders and Frontiers, Small Cultures, Arts and Literature.

Plenary Sesions: "The European Legacy".

The IX Conference has confirmed the presence of four experts from outside Europe but who have strong bonds with this continent. They are: Prof. Dr. Bichara Khader (Palestina)from University of Lovaina; Prof. Dr. Raj Issar (India) from American University of Paris; Prof. Dr. Glenn Olsen from University of Utah; Prof. Dr. Ezra Talmor (Israel)Founder and President of ISSEI and editor of "The European Legacy".

Contact:
Enrique Banus
Center for European Studies
University of Navarra
E-31080 Pamplona
Spain
Email:
Web: http://www.unav.es/cee/ixcongre

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria