Начало / Новини / Селскостопански науки / "Изобретателство, предприемачество и иновации"
Новини
21.5.2007
"Изобретателство, предприемачество и иновации"


ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ (ФНТС)
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Р БЪЛГАРИЯ
с прякото участие и съдействие на СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СИБ),
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ гр. ВАРНА (ТО на НТС),
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ за НАСЪРЧАВАНЕ на МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП),
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)

за трети пореден път организират научно-практическа конференция Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на България като член на Европейския съюз

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА на гр. ВАРНА г-н КИРИЛ ЙОРДАНОВ
31 май и 01 юни 2007 год.
МДУ “Фр.Ж.Кюри”, КК Св.Константин, гр. Варна

с подкрепата на „МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС” ООД, “БИК-Българска издателска компания”,АД “НИКРОМ” ЕООД

 Конференцията ще е среща на производители, научни работници, предприемачи, изобретатели и патентни специалисти от страната и Североизточен планов регион – всички те насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност на основата на иновации и ефективно използване на индустриална собственост.

П Р О Г Р А М А

31 май 08.00 – 09.30 Регистрация
09.30 – 10.00 Откриване на конференцията. Приветствия от:
 - г-н Кирил Йорданов – кмет на гр. Варна
- г-н Костадин Манев – Председател на Патентното ведомство
- акад. Васил Сгурев – Председател на ФНТС

І работна сесия: водещ: д-р Димитър Радев

10.00 – 12.30 (с кафе-пауза)
- Националната иновационна политика – резултати и перспективи Емил Коматичев – гл. експерт в Министерство на икономиката и енергетиката
- Опитът на Патентно ведомство на Румъния за стимулиране на иновациите Габор Варга – Генерален директор на Държавното ведомство за изобретения и търговски марки на Румъния
- Мястото и ролята на Патентното ведомство в националната иновационна политика Костадин Манев – Председател на Патентно ведомство на Р България

12.30 – 13.30 Обяд

ІІ работна сесия: водещ: Марио Христов - СИБ

13.30 – 16.00
- Подпомагане на стартиращи технологични фирми във Високотехнологичен бизнес инкубатор – Варна д-р Димитър Радев, изпълнителен директор, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна
- Могат ли изобретенията да обезпечават кредити? Гл.ас. д-р Фани Колева – УННС
- Иновационен потенциал на българския бизнес – влияещи фактори и двигатели за растеж Гл.ас. д-р Теодора Георгиева - СА „Д. А. Ценов” - Свищов
- Иновации и предприемачество - клъстери инж.Георги Гушлеков – СИБ, изобретател
- Пилотен иновационен център Проф. дтн инж.Христо Абаджиев – СИБ, вписан в златната книга на българските изобретатели

19.30 Коктейл – МДУ, рест. “Перла

1 юни ІІІ работна сесия:

09.00 – 12.00 Посещение в иновативна фирма - Мауер локинг системс ООД
- Представяне на новаторски модели и иновативни техники: Иновации и регулативен режим върху вносните стоки инж. Кольо Колев - Управител на Мауер локинг системс ООД, Варна

12.00 – 13.30 Обяд

ІV работна сесия: водещ: д-р инж. Бойко Денчев - ФНТС

13.30 – 16.00 (с кафе-пауза)
- Роля и отговорности на ИАНМСП по изпълнение на оперативната програма “Развитие на конкурентноспособността Димитър Петков – Зам.Изп.Директор на ИАНМСП
- Насърчаване на предприемачеството в университетите Доц. д-р инж. Кирил Георгиев – ТУ Варна Индустриална собственост и конкуренция – българския бизнес в Европа проф. Божана Неделчева - УНСС
- Възможности за финансиране от структурните фондове на иновативни проекти Петър Терзийски - БТПП

16.30 Закриване на конференцията

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria